top of page
Sand Dunes

POMOC W NAGLYCH WYPADKACH

  • OCHRONA - 0 7835 463 594 ParkDean Camber Sands Resort
  • Jeśli potrzebujesz pomocy teraz, ale nie jest to nagły wypadek, zadzwoń pod numer 111
  • Zadzwoń pod numer 999, jeśli jest to nagły wypadek zagrażający życiu
  • Jeśli zgłaszasz incydent na wybrzeżu lub na morzu, zadzwoń pod numer 999 lub 112 i poproś o wezwanie straży przybrzeżnej.
bottom of page