top of page

Warunki Rezerwacji Karawanów
w  ILoveCambersands.com

Oto warunki rezerwacji dla naszego obiektu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed dokonaniem rezerwacji.

Przyjęcie rezerwacji oznacza akceptację poniższych warunków:

Dane rezerwacyjne:

Należy przesłać na adres e-mail info@ilovecambersands.com poniższe dane najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem:

a. Dane (Imię i Nazwisko) wszystkich osób, które będą przebywać w naszym karawanie.

b. Potwierdzenie adresu zamieszkania osoby dokonującej rezerwacji.

c. Kopie ID osoby dokonującej rezerwacji.

d. Numer telefonu oraz adres email osoby dokonującej rezerwacji - kontaktowej.

Potwierdzenie rezerwacji:

  • Dokonanie rezerwacji poprzez stronę www.ilovecambersands.com generuje automatycznie potwierdzenie rezerwacji, które zostanie wysłane na podany adres email podczas procesu rezerwacji.

  • Dzień przed Państwa przyjazdem prześlemy ponownie potwierdzenie rezerwacji oraz wszystkie istotne informacje dotyczące karawanu.

Zaliczka:

a. Aby potwierdzić rezerwację, wymagane jest dokonanie zaliczki w wysokości 50% całkowitej kwoty rezerwacji. Zaliczka powinna być dokonana poprzez przelew na konto bankowe po wcześniejszym ustaleniu z właścicielami ILoveCambersands.com.

b. Resztę płatności (50%) należy uregulować nie później niż 60 dni przed planowanym przyjazdem (Dzień przyjazdu jest to dzień nr 0). Potwierdzenie wpłaty za resztę rezerwacji zostanie wysłane na wskazany adres email.

Anulowanie rezerwacji:

a. Pełny zwrot wpłaconej zaliczki zostanie dokonany w przypadku anulacji rezerwacji, która została zgłoszona 60 dni lub więcej przed datą przyjazdu.

b. 60% opłaconej zaliczki zostanie zwrócone w przypadku anulacji dokonanej co najmniej 35 dni przed datą przyjazdu.

c. 40% opłaconej zaliczki zostanie zwrócone w przypadku anulacji dokonanej co najmniej 28 dni przed datą przyjazdu.

d. 20% opłaconej zaliczki zostanie zwrócone w przypadku anulacji dokonanej co najmniej 21 dni przed datą przyjazdu.

e. Brak zwrotu opłaty w przypadku anulacji dokonanej w ciągu 14 dni przed datą przyjazdu lub wcześniej.

Prosimy o zrozumienie, że powyższe warunki rezerwacji mają na celu zapewnienie przejrzystości i sprawiedliwości dla wszystkich naszych gości oraz umożliwienie nam właściwej organizacji przyjmowania rezerwacji.

 

Dziękujemy za wybór naszego obiektu i cieszymy się na Państwa przyjazd!

bottom of page